Srovnání se Zemí

marsazeme.jpg(13 kb)
Země Mars
Hmotnost (kg) 5,98E+24 6,42E+23
Střední vzdálenost od Slunce(AU) 1 1,524
Rovníkový poloměr (km) 6378 3394
Úniková rychlost (km/s) 11,3 5
Doba rotace (h) 23,93 1,026
Průměrná povrchová teplota (K) 288,15 533,15
Délka roku (dny) 365,26 686,98
Střední hustota (kg/m^3) 5520 3940
Excentricita dráhy 0,017 0,093
Sklon rovníku k rovině dráhy 23,44 1,85
Odrazivost 0,39 0,15
Nejvyšší bod povrchu Mt.Everest(8848m) Olympus Mons(24km)
Složení atmosféry 78%N2,21%O2 95%CO2,3%N1,6%Ar2
Složení povrchových materiálů Al,Si,K,Mg a jiné čedič a jeho formy
Počet měsíců 1 2