Život na Marsu?

ASTRONOMOVÉ SNÍ O TOM, ŽE NA MARSU OBJEVÍ ŽIVOT. JE TO VŮBEC MOŽNÉ?
V roce 1969 se vesmírným sondám Mariner 6 a 7 podařilo vyfotografovat povrch Marsu ze vzdálenosti několika set kilometrů. Na obrázcích bylo vidět pustou zvrásněnou krajinu, podobnou měsíční.
Přesto se vědci z NASA rozhodli vyslat na Mars sondu, která tam přistála. Povolali britského vědce Jamese Lovelocka, aby navrhl pokusy, které by určily, zda na Marsu existuje život nebo ne. Lovelock se domníval, že je možno určit přítomnost života na Marsu prostě tím, že se provede analýza atmosféry. To, že atmosféra na Marsu se ukázala být zcela inertní a obsahovala 95% CO2 , se zdálo vylučovat přítomnost života na povrchu.
I když byl učiněn závěr, že tam nemohou žít vyšší organismy, jako jsou zvířata a rostliny, zdálo se být možným, že některé mikroorganismy by přežít mohly. Vedle Země představuje Mars jedinou planetu sluneční soustavy, kde se podmínky pro život zdají být alespoň okrajově přijatelné. Vinoucí se údolí na jeho povrchu jsou bezesporu vyschlá řečiště a přítomnost argonu v atmosféře naznačuje, že byla kdysi mnohem hustší, takže voda tam existovala v kapalném stavu.
V roce 1976 přistály na Marsu dva raketové moduly vyzbrojené detektory pro známky i velmi primitivního života. Viking 2 přestal vysílat v roce1979, Viking 1 vysílal pravidelně jednou týdně až do 90. let, Ale nebyly zjištěny žádné stopy života.
Výsledky z sond byly poněkud nejednoznačné, nicméně většina vědců nyní věří, že žádný důkaz o životě na této planetě neexistuje. Optimisté tvrdí, že měřeny byly jen dva malinké vzorky, a to ještě ne z té nejnadějnější oblasti. To si ale vyžádá ještě mnoha experimentů v průběhu budoucích misí. Na Zemi bylo nalezeno menší množství meteoritů, o nichž se důvodně předpokládá, že mají původ na Marsu. 6. srpna 1996 oznámil David McKay a jeho tým první nález organických směsí v marťanském meteoritu. Autoři kromě toho naznačili, že tyto směsi ve spojení s dalšími mineralogickými složkami obsaženými v hornině mohou být důkazem někdejších marťanských mikroorganismů.